۱۳۹۹/۰۵/۲۸

آیا حیوانات مختلف مانند سگ، گربه و گاو هر کدام به نوع خاصی از ویروس کرونا مبتلا می شوند؟

آیا حیوانات مختلف مانند سگ، گربه و گاو هر کدام به نوع خاصی از ویروس کرونا مبتلا می شوند؟

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

 ویروس کرونا در نتیجه انتقال از انسان به انسان انتشار می یابد. اکثر داده های موجود در سطح دنیا نشان می دهند همزیستی حیوانات با انسان نمی تواند ویروس را منتقل کند. بنظر می رسد حیوانات خانگی می توانند مخزنی برای ویروس باشند اما آیا حیوانات مختلف مانند سگ، گربه و گاو هر کدام به نوع خاصی از ویروس کرونا مبتلا می شوند؟

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

ویروس‌های کرونا خانواده‌ای از ویروس‌های پوشش‌دار هستند که معمولاً با زائده‌های گلبرگی شکل آراسته شده‌اند و در نمای میکروسکوپ الکترونی، به شکل تاج خورشیدی هستند. بنابراین به نام کرونا ویروس (ویروس‌های تاج‌دار) شناخته می‌شوند. 
کروناویروس ها از سگ، گربه، اسب، گاو، خوک، مرغ، بوقلمون و انسان جدا شده اند و دارای علایم بالینی هستند که اغلب این علائم گوارشی یا تنفسی است. نوع ویروس و علائم آن در حیوانات مختلف متفاوت است. به طور مثال، ویروس مشاهده شده در سگ، گربه و خوک از نوع آلفا بوده و علایم آن معمولا گوارشی است. اسب و گاو به ویروس از نوع بتا مبتلا می شوند که در اسب منجر به علایم گوارشی و در گاو منجر به علایم گوارشی و تنفسی می شود. ویروس از نوع گاما در بوقلمون باعث علایم گوارشی و در مرغ منجر به التهاب تنفسی می گردد. 
در حال حاضر شواهدی مبنی بر اینکه حیوانات نقش مهمی در انتشار ویروس کووید-19 داشته باشند، وجود ندارد. براساس مطالعات، خطر انتشار کووید-19 از حیوان به انسان پایین بوده اما بر اساس برخی مطالعات، احتمال انتقال از انسان به حیوان وجود دارد. مطالعات اخیر نشان می دهند که گربه ها، موش خرمایی و همستر سوری طلایی به طور آزمایشگاهی می توانند با ویروس آلوده شده و عفونت را در محیط آزمایشگاهی به حیواناتی از گونه های مشابه منتقل نمایند. داده ها همچنین نشان می دهند سگ‌ها می توانند آلوده شوند اما عفونت را به سایر سگ ها منتقل نمی کنند. تحقیقات دیگری نشان داده اند خوک، مرغ و مرغابی نمی توانند با ویروس کرونای جدید آلوده شوند. بر اساس شواهد محدود موجود، گاو، گوسفند، اسب و موش نیز احتمالا نمی توانند با نوع جدید ویروس کرونا آلوده شوند. اما موش خرمایی و سمور مستعد ابتلا به عفونت یا کووید-19 هستند

نتیجه‌گیری

حیوانات مختلف ممکن است با انواع مختلفی از ویروس کرونا آلوده شوند. جدیدترین نوع شناخته شده‎ی این ویروس که مسبب کووید-19 است در برخی حیوانات مانند گربه و سگ دیده شده اما شواهدی مبنی بر انتقال ویروس از حیوانات به انسان وجود ندارد. با این وجود، محققین توصیه می کنند که هر فرد آلوده شده به ویروس کرونا لازم است تماس خود را با حیوانات محدود نماید و در صورت تماس با حیوانات، دستورالعمل های بهداشتی از جمله شستن دست ها با آب و صابون را رعایت کنند.

منابع

 

  1. Coronavirus in domestic species (Updated February 18, 2020), www.avma.org; https://www.avma.org/sites/default/files/2020-02/AVMA-Coronavirus-Taxonomy-Notes.pdf
  2. Covid-19 and Animal, 22 June 2020, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
  3. Pets and COVID-19, 06 Jun 2020; https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/pets
  4. Smriti Mallapaty, What’s the risk that animals will spread the coronavirus? 01 Jun 2020; https://www.nature.com/articles/d41586-020-01574-4
  5. Jackson Ryan, Coronavirus in cats and dogs: How does COVID-19 impact pets? 14 May 2020; https://www.cnet.com/how-to/coronavirus-in-cats-and-dogs-how-does-covid-19-impact-pets/