۱۳۹۹/۱۲/۲۵

واکسن های mRNA چه هستند و آیا باید دغدغه آسیب به ژن دریافت کنندگان را داشت؟

واکسن های mRNA  به سلول های ما می آموزند كه چگونه پروتئینی بسازند كه باعث ایجاد پاسخ ایمنی در داخل بدن شود. واکسن های mRNA حاوی ویروس زنده نیستند و خطر ایجاد بیماری در فرد واکسینه شده را ندارند. همچنین آنها به هیچ وجه بر DNA و ژن ها تأثیر نمی گذارند و با آن ارتباط برقرار نمی کنند پس نگرانی در مورد آسیب به ژن ها وجود ندارد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.