۱۳۹۹/۰۶/۰۵

مقابله با کووید-19 در زندگی روزمره

کتابچه حاضر توسط مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن علمی بهداشت محیط ایران تهیه شده است.

برای دریافت فایل اینجا کلیک نمایید.