۱۳۹۸/۰۳/۲۱

درباره مؤسسه

رسالت کلان

مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران، سازمانی است که برای:

  • دیده‌بانی وضعیت سلامت مردم؛
  • تولید شواهد علمی و اطلاعات؛ و
  • ترویج به ‌کارگیری آن‌ها توسط برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران حوزه سلامت

در سطح ملی ایجاد شده است.

تمرکز اصلی مؤسسه فعالیت برروی پیامدها و اثر اقدامات و مداخلات حوزه سلامت بر سلامت جمعیت با تکیه بر شواهد و اطلاعات است.

چشم‌انداز کلان
مؤسسه ملی تحقیقات سلامت

  • در تلاش است با عمل به رسالت خود به‌عنوان سازمان دیده‌بان سلامت جمعیت در ایران با استفاده از همه توان دانشی داخل کشور و به‌کارگیری ظرفیت‌های دانشی بین‌المللی، ضمن تحلیل وضعیت موجود، ارزیابی و پیش‌بینی روندها و رصد شاخص‌های سلامت جمعیت و عملکرد نظام سلامت و با استفاده از تجربیات سایر نظام‌های سلامت (benchmarking)، مداخلات مؤثر برای اصلاحات در نظام سلامت را برای ارتقای وضعیت سلامت جمعیت طراحی و توصیه ‌کند و در صورت اجرای آنها به ارزیابی و پایش مداخلات بپردازد؛
  • از سویی به‌عنوان مرجع اصلی و مشاور تأمین شواهد علمی و اطلاعات تصمیم‌گیران سلامت در کشور در حوزه سلامت جمعیت و دیده‌بانی آن در منطقه شناخته شود و از این طریق مجریان را در دستیابی به جامعۀ سالم یاری کند.

کارکردهای کلان
مؤسسه ملی تحقیقات سلامت در قالب دو کارکرد کلان اقدامات خود را به‌عنوان دیده‌بان نظام سلامت انجام می‌دهد:

  • دیده‌بانی وضعیت سلامتی جمعیت با ارزیابی اثر اقدامات انجام شده در نظام سلامت مطابق چارچوب معین با تولید و ترویج بکارگیری شواهد و اطلاعات علمی، برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در زمینه ارتقای سلامت جمعیت؛
  • ارائه خدمات ویژه برای نظام سلامت (با تولید شواهد، ارائه اطلاعات و اجرای پژوهش‌های کاربردی با توجه به مقتضیات نظام سلامت). 

 

چارچوب اقدامات مؤسسه برای دیده‌بانی وضعیت سلامت مردم

 

خدمات ویژه‌ای که مؤسسه ملی تحقیقات سلامت برای وزارت بهداشت ارائه می‌کند