۱۴۰۱/۰۴/۱۵

نشست تخصصی بررسی حساب های ملی سلامت طی دوره پانزده ساله 1385 تا 1398"

 نشست تخصصی "بررسی حساب های ملی سلامت طی دوره پانزده ساله 1385 تا 1399" در روز 25 خرداد 1401 در موسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار گردید.  این نشست که به همت گروه اقتصاد سلامت و با پیگیری های آقای دکتر محمدرضا مبینی زاده به صورت مجازی پذیرای  علاقه مندان و فعالان حوزه اقتصاد و مدیریت سلامت بود به مدیریت آقای دکتر علی اکبری ساری و با سخنرانی آقایان  دکتر علیرضا اولیایی منش، دکتر علی اکبر فضائلی  و خانم ها دکتر زهرا غریب ناصری و دکتر ماریتا محمدشاهی اجرا گردید.

برگزاری نشست تخصصی بررسی حساب های ملی سلامت طی دوره پانزده ساله 1385 تا 1398"

 نشست تخصصی "بررسی حساب های ملی سلامت طی دوره پانزده ساله 1385 تا 1399" در روز 25 خرداد 1401 در موسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار گردید.  این نشست که به همت گروه اقتصاد سلامت و با پیگیری های آقای دکتر محمدرضا مبینی زاده به صورت مجازی پذیرای  علاقه مندان و فعالان حوزه اقتصاد و مدیریت سلامت بود به مدیریت آقای دکتر علی اکبری ساری و با سخنرانی آقایان  دکتر علیرضا اولیایی منش، دکتر علی اکبر فضائلی  و خانم ها دکتر زهرا غریب ناصری و دکتر ماریتا محمدشاهی اجرا گردید.

در این نشست ابتدا آقای دکتر اولیایی منش به معرفی حساب های ملی سلامت پرداختند و جایگاه این گزارش ها  را در نظام تصمیم گیری حوزه سلامت تشریح کردند. در ادامه  خانم دکتر محمدشاهی به تاریخچه تهیه حساب های ملی سلامت در ایران اشاره کردند و چهار بُعد به کار رفته در جداول حساب های ملی سلامت شامل ، منابع تامین مالی، عاملین تامین مالی، کارکردها و ارائه کنندگان را توضیح دادند.  در بخش بعدی فرایند تدوین حساب های ملی سلامت و روش جمع آوری داده های این حساب ها توسط  خانم دکتر غریب ناصری تشریح شد و مثال هایی از منابع داده ای به کار رفته در تدوین حساب های ملی سلامت کشور ارائه گردید.در ادامه نشست آقای دکتر فضائلی به صورت تفصیلی شاخص های اقتصادی حوزه سلامت کشور و روند تغییرات آنها در طی پانزده سال اخیر را برای مخاطبین شرح دادند. از مهمترین شاخص های طرح شده در این نشست می توان به هزینه های کل سلامت، سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی، سرانه هزینه های سلامت و سهم پرداخت از جیب اشاره کرد.

پس از ارائه مطالب توسط سخنرانان، بحث و گفتگو پیرامون تغییرات شاخص های مهم اقتصادی در سال های گذشته توسط دبیر نشست، آقای دکتر اکبری ساری، صورت گرفت و به سوالات طرح شده از سوی شرکت کنندگان در نشست پاسخ داده شد.

اسلایدهای نشست را اینجا دریافت کنید.