۱۳۹۸/۰۳/۲۰

گزارش سیمای سلامت - 1396

درباره گزارش

گزارش سیمای سلامت سال 1396 با هدف ارزیابی طرح تحول سلامت جهت دستیابی به پوشش همگانی سلامت (در سطح کشوری) نگارش شده است. این گزارش در چهار فصل تدوین شده است و برای مواردی که امکان ارائه اطلاعات استانی مقدور بود، این اطلاعات در قالب نقشه ارائه شده است. 

برای دریافت گزارش اینجا کلیک کنید.