۱۳۹۹/۰۱/۲۳

آیا نتیجه سی تی اسکن ریه در بیماران مشکوک به کرونا می تواند به عنوان تست قابل اعتماد برای بیماریابی به کار رود؟

آیا نتیجه سی تی اسکن ریه در بیماران مشکوک به کرونا می تواند به عنوان تست قابل اعتماد برای بیماریابی به کار رود؟

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

با توجه به همه‌گیری گسترده بیماری کرونا در سطح جهان، یکی از سوالات مهم مطرح شده در مجامع علمی این هست که آیا نتیجه سی تی اسکن ریه در بیماران مشکوک به کرونا می تواند به عنوان تست قابل اعتماد برای بیماریابی به کار رود؟ 

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

در بیماران مشکوک به کرونا، برای شناسایی دقیق اولیه بیماران، ترکیب علائم بالینی، سابقه قرار گرفتن در معرض بیماری و سی تی اسکن ریه باید در نظر گرفته شود. آزمایش نهایی برای کرونا تست اختصاصی آزمایشگاهی آن است، با این حال این تست از دقت صددرصدی برخوردار نیست و می تواند دارای خطا باشد. اکنون در کشور ما از سی تی اسکن ریه به عنوان یک ابزار تشخیصی کرونا استفاده می‌شود. با این حال سی تی اسکن نباید به عنوان ابزار اولیه تشخیصی/ بیماریابی کرونا استفاده شود. 

نتیجه‌گیری

سی تی اسکن نباید به عنوان تنها تست اولیه تشخیصی برای غربالگری افراد مبتلا به ویروس کرونا استفاده شود زیرا افراد مبتلا تا چهار روز اولیه اکثرا دارای سی تی اسکن طبیعی ریه هستند. برای شناسایی بیماران مبتلا به ویروس کرونا ترکیب علائم بالینی، سابقه قرار گرفتن در معرض بیماری و سی تی اسکن ریه باید در نظر گرفته شوند.

منابع

  1. https://blood.ca/en/stories/why-you-wont-get-covid-19-from-a-blood-transfusion
  2. https://my.blood.co.uk/KnowledgeBase/Index/coronavirus
  3. https://www.blood.co.uk/news-and-campaigns/news-and-statements/coronavirus-covid-19-updates/