۱۳۹۸/۰۵/۰۲

وضعیت نرخ باروری در ایران

درباره محتوی

محتویِ پیش رو به منظور بررسی وضعیت نرخ باروری کلی ایران به نگارش در آمده است. در همین راستا اطلاعات منابع مختلف نظیر بانکهای اطلاعاتی داخلی و خارجی، مقالات و گزارشها در یک چارچوب منسجم گرد هم آورده شده است. این محتوی در قالب گزارش های فنی و برای تکمیل پروژه جمعیت ابلاغ شده توسط وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده است.
در ابتدا و در بخش مقدمه، تعاریف و اهمیت موضوع ارائه شده است، سپس روش بررسی موضوع و نتایج ارائه شده در منابع اطلاعاتی آورده شده است. در نهایت نتایج ارزیابی ارائه می‌شود و در خصوص وضعیت واقعی نرخ باروری کلی به بحث خواهیم پرداخت.

برای دریافت گزارش اینجا کلیک نمایید.