۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درباره گروه پرداخت و منابع مالی نظام سلامت

گروهی است ذیل مؤسسه ملی تحقیقات سلامت که از پاییز سال ۱۳۸۸ شروع به کار نموده است و وظیفه تولید شواهد و دیده بانی شاخصهای شاخص های مرتبط با اقتصاد سلامت شامل تامین مالی و نظام پرداخت و تعرفه و بیمه در نظام سلامت را بر عهده داشته و ارائه راهكارها و پی گیری لازم در خصوص استفاده از شواهد را به انجام می رساند. همچنین این گروه استفاده از تكنیك های ارزیابی اقتصادی در سطوح مختلف تصمیم گیری را ترویج می نماید.

 وظایف گروه:

 1. تدوین برنامه عملیاتی سالانه گروه در راستای برنامه راهبردی مؤسسه؛
 2. ایجاد استقرار نظام دیده بانی مرتبط با عنوان گروه؛
 3. تعیین اولویت تحقیقاتی گروه براساس چارچوب مؤسسه؛
 4. تعریف پروتكل درخواست برای پروپوزال  برای اولویت های تحقیقاتی و همكاری در فرایند برون سپاری و نظارت برحسن اجرای پژوهش؛
 5. همكاری با مركز اسناد راهبردی سلامت مؤسسه در ایجاد بانك های اطلاعاتی و مستندسازی فعالیت‌های گروه؛
 6. شناسایی تشكیل و مدیریت شبكه های علمی فردی و سازمانی مرتبط در داخل یا خارج كشور.

 

برنامه‌های آتی گروه:
1.    اجرا و مدیریت پژوهش‌های مرتبط با حوزه تامین منابع مالی و نظام‌های پرداخت در بخش بهداشت و درمان؛
2.    ارائه الگو در زمینه بهبود و اصلاح مدیریت مالی و اقتصاد سلامت به سیاستگذاران بر اساس نتایچ پژوهش‌های اجرا شده؛
3.    رصد و انتشار نتایج مطالعات حسابهای ملی سلامت؛
4.    انجام مطالعات مرتبط به سفارش دفاتر در معاونت های مختلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های بیمه گر؛
5.    دیده بانی طرح تحول سلامت در حوزه شاخص های اقتصادی (مانند پرداخت از جیب، هزینه های کمر شکن، هزینه های فقرزا و غیره) و انتشار نتایج.
6.    اجرا و مدیریت پژوهش های مرتبط با ارزیابی فناوری سلامت از جمله:

 • •    انجام افق نگاری فناوری های سلامت
 • •    مرور سریع مورد نیاز در حوزه های  مرتبط مانند ارزیابی فناوری سلامت سریع و انجام غربالگری اولیه پروژه های ارزیابی فناوری سلامت
 • •    بررسی اثر بکارگیری نتایج پروژه های ارزیابی فناوری سلامت و حسابهای ملی سلامت در ارتقای سلامت جامعه
 • •    تدوین چارچوب مدل مبتنی بر ارزیابی فناوری سلامت در تدوین بسته بیمه پایه خدمات
 • •    گسترش پروژه های ارزیابی فناوری به فناوری های در حال استفاده به منظور جلوگیری از اتلاف سرمایه
 • •    انجام پروژه شیوه اولویت بندی بومی پروژه های  ارزیابی فناوری سلامت
 • •    طراحی مدل سنجش اثرات ورود فناوری بر عدالت در سلامت