۱۴۰۱/۰۹/۲۰

بیست و نهمین جلسه شورای پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سلامت

بیست و نهمین جلسه شورای پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سلامت روز 12 آذر 1401 با حضور دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر اکبری ساری رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت و اعضای شورا پژوهشی موسسه بر گزار شد.

در این نشست دکترحسین قناعتی رسالت موسسه ملی تحقیقات سلامت را پرداختن به اقدامات مهم، تاثیر گذار و کاربردی در حوزه دیده بانی سلامت و پاسخ به سئوالات سیاستگذاران با اجرای پژوهش های مرتبط دانستند و در ادامه آقای دکتر علی اکبری ساری، رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت، ضمن معرفی تقویم پیمایشهای حوزه سلامت در دور جدید (1406-1401)  بر نقش موسسه ملی تحقیقات سلامت در اجرای پیمایشهای ملی سلامت به سفارش معاونت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید نمودند.