۱۴۰۱/۱۱/۲۴

سخنرانی: نظام سلامت و شاخص های اصلی تعیین کننده سلامت

دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌کند.

دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌کند: 
عنوان سخنرانی:

« نظام سلامت و شاخص های اصلی تعیین کننده سلامت»
سخنران: 
دکتر عباس وثوق مقدم، عضو هیئت علمی موسسه ملی تحقیقات سلامت و رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمان: 
دوشنبه 24 بهمن ماه 1401 ساعت 11 الی 12:30 

👈 پیوند شرکت در جلسه:   https://vc.behdasht.gov.ir/sagh