۱۳۹۷/۰۷/۳۰

فراخوان مرحله اول سال 1397

مؤسسه ملي تحقيقات سلامت جمهوري اسلامي ايران برای پاسخگویی به وظیفه تعیین شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص ارائه شواهد مناسب و بهنگام برای بکارگیری فناوریهای سلامت در کشور، آمادگي خود را برای پذيرش طرح‌هاي پيشنهادي در محورهایی که در ذیل آمده است، اعلام مي دارد.

مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگویی به وظیفه تعیین شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص ارائه شواهد مناسب و به‌نگام برای بکارگیری فناوری‌های سلامت در کشور، آمادگی خود را برای پذیرش طرح‌های پیشنهادی در محورهایی که در ذیل آمده است، اعلام می دارد. مزید امتنان خواهد بود تا مساعدت لازم جهت ارسال فراخوان به اعضای محترم هیات علمی، محققین و دانشکده ها و مراكز تحقیقاتی (و در صورت امکان دستور انعکاس در صفحه خانگی حوزه مربوطه) با شرایط زیر مبذول گردد:
1)    شورای پژوهشی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت در هر ماه جلسه دارد. در هر نوبت، پیشنهادهای رسیده مطرح و در صورت مناسب بودن برای مراحل بعدی تصویب و عقد قرارداد بر روی آنها اقدام می شود. لذا توصیه می گردد در صورتیكه مجری(یان) محترم بعد از مدتی بخواهند پیشنهاد طرح را تهیه نمایند و در آن زمان فراخوان بعدی مؤسسه (كه موضوعات به روز می شود) اعلام نشده باشد، ابتدا اطمینان حاصل نمایند كه برای عنوان پیشنهادی،طرح دیگری پذیرفته نشده باشد.
2)    نسخه اصلی باید به امضای كلیه پیشنهاد دهندگان (مجریان و همکاران اصلی) رسیده باشد که بایستی نسخه اصل آن به آدرس تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر،  پلاك 70 تحویل گردد.

عناوین فراخوان:
1- ارزیابی فناوری سلامت  داروی آلمتوزوماب (Lemtrada ) در مقایسه با ناتالیزوماب  (Tysabri ) در بیماران مولتیپل اسکلروزیس عود کننده فروکش کننده
2- ارزیابی فناوری سلامت  اسپری دهانی مومتازون/فورموترول( Zenhale ) در مقایسه با اسپری دهانی بودزوناید/فورموترول( Symbicort ) در بیماران مبتلا به آسم در ایران
3- ارزیابی فناوری سلامت  تعویض دریچه آئورت توسط دریچه مصنوعی Perceval در    مقایسه با جایگذاری دریچه آئورت مصنوعی بوسیله روش TAVI در بیماران دچار تنگی دریچه آئورت
4- ارزیابی فناوری سلامت مراقبت تغذیه وریدی کامل (TPN)  نوزادان بستری در NICU در مقایسه با روش  ترکیبی وریدی-روده ای