۱۳۹۹/۰۲/۰۶

اخلاق در پژوهش در پاسخ به اپیدمی بین المللی

پژوهش در زمان اپیدمی های بین المللی نقش مهمی در مدیریت بحران ایفا می کند.نظارت اخلاقی بر پژوهش های این دوره امر ضروری است.
چگونگی نظارت اخلاقی در پژوهش سوال اساسی و مهمی است که مستند حاضر به آن پرداخته است و مستند حاضر به بیان مسایل اخلاق در پژوهش در پاسخ به اپیدمی بین المللی می پردازد.

برای دریافت فایل اینجا کلیک نمایید.