۱۳۹۹/۱۰/۱۵

گزارش مروری –تحلیلی سیمای سلامت در منطقه مدیترانه شرقی در سال 2019 توسط دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت منتشر شد.

در این گزارش ارزیابی جامعی از وضعیت سلامت در سطح منطقه و 22 کشور عضو دفتر منطقه‏ای سازمان جهانی بهداشت براساس داده‌های موجود تا اکتبر 2019 ارائه شده است. این گزارش با توجه به اهداف توسعه پایدار و سیزدهمین برنامه عمومی سازمان جهانی بهداشت (GPW-13) شامل دستیابی به پوشش همگانی سلامت تهیه شده است.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.