۱۳۹۹/۱۰/۱۵

سیمای سلامت در منطقه مدیترانه شرقی

مروری بر وضعیت سلامت منطقه و کشورهای عضو در سال 2019

در این گزارش ارزیابی جامعی از وضعیت سلامت در سطح منطقه و 22 کشور عضو دفتر منطقه‏ای سازمان جهانی بهداشت براساس داده‌های موجود تا اکتبر 2019 ارائه شده است. این گزارش با توجه به اهداف توسعه پایدار و سیزدهمین برنامه عمومی سازمان جهانی بهداشت (GPW-13) شامل دستیابی به پوشش همگانی سلامت تهیه شده است.
در سیمای سلامت منطقه از داده‌های به‌دست آمده از منابع مختلف شامل (1) اطلاعات ارائه شده توسط کشورهای عضو؛ (2) آخرین آمار منتشر شده توسط World Health Statistics؛ (3) Global Health Observatory سازمان جهانی بهداشت و (4) تخمین‌های تهیه شده توسط آژانس‌های سازمان ملل از جمله سازمان جهانی بهداشت استفاده شده است. بیشتر داده‌های این گزارش مربوط به سال‌های 2013 تا 2019 هستند. با این حال، در برخی از شاخص‌ها، اطلاعات مربوط به سال‌های قبل هم (2007 ) ارائه شده است.
در این گزارش همچنین یک وضعیت از سلامتی برای هر یک از 22 کشور منطقه شامل کشور ایران ارائه شده است. براساس این گزارش، شاخص دستیابی به پوشش همگانی سلامت کشور ایران در سال 2017 برار با 72 بوده و این کشور سالهای اخیر دستاوردهای مهمی در زمینه دستیابی به پوشش همگانی سلامت و استقرار سلامت در همه سیاستها (HiAP) داشته است.

برای دریافت گزارش اینجا کلیک نمایید.
همچنین این گزارش از لینک زیر قابل دریافت می‌باشد:
https://applications.emro.who.int/docs/9789290223399-eng.pdf