۱۳۹۷/۰۸/۱۹

پیمایش سلامت روان

مطالعه سلامت روان در سطح جمعیت در گروه بزرگسالان بالای 15 سال انجام می شود. نوبت اول این مطالعه در سال 1390 و نوبت دوم در سال 1397 در حال اجرا می باشد.