۱۳۹۹/۰۵/۲۸

جهت پیشگیری از انتقال ویروس کرونا، چه مواردی را در منزل رعایت کنیم؟

جهت پیشگیری از انتقال ویروس کرونا،  چه مواردی را در منزل رعایت کنیم؟

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

با همه گیری کووید 19 در سراسر جهان، یکی از روش های به کار گرفته شده در بسیاری از کشورها جهت کنترل و کاهش شیوع بیماری، انجام اقدامات مناسب در منزل است. در این باره این پرسش مطرح است که آیا فاصله فیزیکی را در محیط خانه نیز حفظ کنیم یا خیر؟ و اگر بلی، روش صحیح فاصله گذاری فیزیکی در محیط خانه چگونه باشد؟

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

فاصله گذاری فیزیکی یعنی از تماس نزدیک با دیگران خودداری کنید؛ به مکان‌های تجمع افراد نروید؛ ملاقاتی را انجام ندهید و فقط در موارد اجبار شدید، از منزل خارج شده و به میزان دو متر از دیگران فاصله بگیرید. سازمان جهانی بهداشت، حالت های گوناگون حفظ فاصله فیزیکی در منزل را به شرح جدول زیر مشخص کرده است. اقدامات حفاظتی در خصوص حفظ فاصله فیزیکی در خانه نیز با توجه به نقش افراد در منزل، متفاوت است. 

نتیجه‌گیری

در خصوص میزان و شدت رعایت فاصله فیزیکی در منزل پیشنهادات تفکیک شده ای برای افراد در مواجهه با محیط ها و مکان های مختلف، ارائه شده است. لذا هر فرد باید بر اساس میزان ارتباط خود و مواجهه با افراد و مکان های پر خطر، فاصله فیزیکی و اقدامات احتیاطی را در منزل و در حضور خانواده رعایت کند. اگر افراد هیچ گونه تجربه ای مشابه مواردی که در جدول بالا به آنها اشاره شد نداشته باشند، می توانند با آسایش در محیط خانه بسر ببرند. اما باید این نکته را در نظر داشت که با توجه به اینکه علائم کووید 19 ممکن است مدتی بعد از تماس با ویروس ظاهر شود، رعایت بایدها و نبایدها در صورت داشتن رفتارهای پرخطر لازم می باشد.

منابع

 

 

  1. World Health Organization. Rational use of personal protective equipment (PPE) for coronavirus disease (COVID-19): interim guidance, 19 March 2020. World Health Organization; 2020: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
  2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html
  3. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html