۱۳۹۷/۰۸/۲۶

پیمایش سلامت روان 1397

اطلاعات پیمایش

پیمایش سلامت روان جمعیت با هدف ارزیابی وضعیت سلامت روان در سطح جمعیت، با سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق مؤسسه ملی تحقیقات سلامت در سال 1396 فراخوان شد و هم اکنون توسط مرکز ملی مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال انجام است. اطلاعات این پیمایش بتدریج بروز خواهد شد.

پرسشنامه

 

متادیتا

 

نمونه داده های خام

 

نمایش شاخص ها

 

گزارش

 

سایر