۱۳۹۹/۱۱/۱۱

عوامل مرتبط با افزایش مرگ در بیماران مبتلا به کووید-19 (ارزیابی سریع - 6)

  • سن همچنان به عنوان یکی از اصلیترین عوامل مرتبط با افزایش مرگ ناشی از کووید- 19 مطرح می باشد.
  • اختلال عملکرد کلیه ها، پایین بودن پلاکت و لنفوسیت، و کاهش اشباع اکسیژن خون شریانی که نشان دهنده وخامت حال بیماران هستند نیز در بیماران مبتلا به کووید- 19 با افزایش مرگ ومیر همراه هستند.