۱۳۹۹/۱۱/۰۶

عوامل مرتبط با افزایش مرگ در بیماران مبتلا به کووید-19 (ارزیابی سریع - 5)

سن و بیماریهای زمینه ای (چندابتلایی) خطر مرگ را در بیماران مبتلا به کووید- 19 بیشتر می کند. چندابتلایی در کووید- 19 منجر به افزایش خطر ابتلا به حوادث جدی مانند پذیرش در بخش مراقبتهای ویژه، ابتلا به سندرم زجر تنفسی و اتصال به دستگاه تهویه مکانیکی (ونتیلاتور) و مرگ و میر می شود.