۱۳۹۹/۰۸/۱۷

آیا افشرده ی گیاه برنجاسپ در درمان کووید-19 موثر است؟

درتعداد کمی از مطالعات خاصیت ضد ویروسی گیاه برنجاسپ مشاهده شده است. برای پاسخ به این سوال که آیا این گیاه در درمان کرونا موثر است شواهد و مطالعات بیشتری نیاز است. چنانچه تحقیقات نشان دهند برنجاسپ در درمان کرونا موثر است، باز هم آزمایش های دیگری مورد نیاز است تا تاثیر بالینی آن را بر روی انسان نشان دهد و همچنین ایمنی آن به عنوان یک دارو را تایید نماید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.