۱۴۰۰/۰۳/۰۴

بیست و پنجمین جلسه شوراي پژوهشي موسسه ملي تحقيقات سلامت در روز دوشنبه مورخ 1400/03/03 برگزار گردید

بیست و پنجمین جلسه شوراي پژوهشي موسسه ملي تحقيقات سلامت در روز دوشنبه مورخ 1400/03/03 با حضور ریاست محترم مؤسسه جناب آقای دکتر علی اکبری ساری و سایر اعضای محترم شورا در محل موسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار گردید.

بیست و پنجمین جلسه شوراي پژوهشي موسسه ملي تحقيقات سلامت در روز دوشنبه مورخ 1400/03/03 با حضور ریاست محترم مؤسسه جناب آقای دکتر علی اکبری ساری و سایر اعضای محترم شورا در محل موسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار گردید.

 ابتدا رئیس شورا ضمن عرض خیر مقدم و معارفه اعضا و اهدای احکام،  گزارشی از روند اجرای برنامه‌های موسسه ملی تحقیقات سلامت برای اعضای شورا ارائه کردند.

سپس به‌روز رسانی شیوه‌نامه مدیریت فرآیند تولید و انتشار گزارشات ارزیابی فناوری سلامت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه اجرای پیمایش کشوری ارزیابی سلامت روان سالمندان با حضور رئیس اداره سلامت سالمندان دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین درمورد تعدادی از طرح‌های پیشنهاد شده تصمیم‌گیری شد.